Høgskolen i Harstad

Ved Høgskolen i Harstad stod vi for leveransen av glass- og aluminiumsfasader, glasstak, anslagsdører og karuselldør. Bygget ble oppført i 1993.

 
HIHfasadereference
HIHfasadefrontreference
InnganHIHreference

Nord-Norsk Aluminium AS
Orgnr: NO 930 569 690 MVA

+47 770 89 440

Post- og besøksadresse
Sandstrand 42
9445 Tovik