Forskningsparken

Nord-Norsk Aluminium AS var involvert i to av tre byggetrinn på Forskningsparken i Tromsø: Byggetrinn 2 og byggetrinn 3.

Forskningsparkenreference
Forskningsparken-2reference
Forskningsparken-3reference
Forskningsparken-4reference
Forskningsparken-5reference
Forskningsparken-6reference

Nord-Norsk Aluminium AS
Orgnr: NO 930 569 690 MVA

+47 770 89 440

Post- og besøksadresse
Sandstrand 42
9445 Tovik