Samisk vitenskapssenter

Samisk vitenskapssenter i Kautokeino ble oppført i 2009. Vi leverte og monterte glass- og aluminiumsfasader, automatiske skyvedører og anslagsdører.

Samisk vitenskapssenter
Perspektiv-fra-sor-kveld
Perspektiv-fra-sor-dag
Refleksjon-fra-glassfelt

Nord-Norsk Aluminium AS
Orgnr: NO 930 569 690 MVA

+47 770 89 440

Post- og besøksadresse
Sandstrand 42
9445 Tovik