Energihuset i Bodø

Energihuset i Bodø ble oppført i 2001/2002. Vi stod for leveranse og montering av glass- og aluminiumsfasader, kledning av Alucobond, vinduer, anslagsdører, automatiske skyvedører og baldakiner.

Fasade1
Fasade2
Gesims
Innganginnside
Inngangutside

Nord-Norsk Aluminium AS
Orgnr: NO 930 569 690 MVA

+47 770 89 440

Post- og besøksadresse
Sandstrand 42
9445 Tovik