Solskjerming

Solskjerming skal først og fremst skjerme for solen og regulere innstråling, men solskjerming kan også bidra til å spare energi.

Behovet for bruk av strøm til kjøling kan reduseres ved bruk av riktig tilpasset solskjerming med manuell, automatisk eller sentral styring. Elektrisk lys kan erstattes av styrt bruk av dagslys.

Sollameller
SollamellerFasade

Nord-Norsk Aluminium AS
Orgnr: NO 930 569 690 MVA

+47 770 89 440

Post- og besøksadresse
Sandstrand 42
9445 Tovik